prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

molekulární biolog, Katedra buněčné biologie PřF UK

"Jsme školou, kde pedagogy baví učit a studenty studovat. Společně totiž odhalujeme fascinující tajemství světa, což je pro každého, kdo je zvědavý, úžasně zábavná a vzrušující činnost."

Bakalářské studium na biologické sekci

Studijní programy a obory na PřF UK prochází podle nového vysokoškolského zákona postupnou reakreditací. Díky tomu budete v některých případech studovat obor začleněný do programu (jako tomu bylo dříve), v jiných již samostatný program bez oboru. Jedná se pouze o administrativní zařazení, ale při podávání přihlášky je třeba věnovat pozornost aktuálnímu zařazení vybraného oboru/programu v univerzitní přihláškové aplikaci.

Bioinformatika

Bioinformatika je stále relativně novým oborem, který se snaží dát smysl záplavě biologických dat a zároveň řešit problémy s ukládáním, dostupností a distribucí těchto dat. Význam a využití bioinformatiky je nejen v biologickém výzkumu, ale i ve vývoji léčiv, v lékařské diagnostice a v zemědělství, a s rostoucím množstvím biologických dat v následujících letech dále poroste. Příslušně poroste i poptávka po odbornících, kteří budou schopni využívat existující bioinformatické nástroje a vyvíjet nové přístupy k analýze dat.

Biologie

Obor Biologie je nejuniverzálnějším bakalářským oborem, který je určen uchazečům majícím zájem o poznávání biologických disciplín v celé jejich rozmanitosti; studium proto zahrnuje poznatky/znalosti ze širšího spektra biologických disciplín/specializací, od biomedicínských oborů (buněčná a molekulární biologie, fyziologie, apod.) po studium biodiverzity a ekologicko-evolučních směrů.

Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouobor)

Cílem tříletého bakalářského oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání je poskytnout odborný předmětový základ, na kterém lze stavět při dalším studiu zvoleného navazujícího magisterského oboru. Tento dvouobor budete studovat s vybranou pedagogickou aprobací – s chemií, geografií nebo geologií. Mimo odborný základ ze zvoleného oboru získáte i základy pedagogiky, psychologie a didaktiky. V rámci navazujícího magisterského oboru se pak můžete specializovat na učitelství a didaktiku biologie (spolu s druhým vybraným oborem), případně na některou z odborných biologických disciplín.

Ekologická a evoluční biologie

Tříletý bakalářský studijní obor Ekologická a evoluční biologie je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti ekologie a biodiverzity. Obor se věnuje dynamicky se rozvíjejícím směrům současné biologie, například populační biologii, ekologii společenstev či krajinné ekologii. Cílem tohoto oboru je připravit studenty zejména pro navazující magisterské studium v příbuzných biologických a ekologických oborech.

Molekulární biologie a biochemie organismů

Biologické a zejména experimentální biologické obory, zažívají v současné době velký rozmach. Od nových přístupů v léčbě nemocí po nové technologie v zemědělství či výrobě potravin, od hledání nových materiálů až po řešení tajemství vzniku života. Cílem tříletého bakalářského oboru „Molekulární biologie a biochemie organismů“ je připravit studenty pro navazující magisterské studium v oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie, imunologie, genetiky, fyziologie, mikrobiologie (a dalších).

Přijímačky

papouch-rever.png

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace